Personvern


Slettmeg.no trenger ikke vite hvem du er for å gi deg råd og veiledning. Gi heller for lite enn for mye personlig informasjon når du kontakter oss.

Informasjonskapsler

Slettmeg.no innhenter vanlig besøksstatistikk som benyttes i forbindelse med driften og videreutvikling av tjenestens nettsider. Ingen av våre kommunikasjonsformer registrerer hele IP-adresser, men vi benytter oss av Google Analytics som anonymiserer den siste oktetten i alle IP-adresser.

Hvis du forsøker å vise en side på slettmeg.no som ikke eksisterer (som resulterer i en 404-feil), vil hendelsen bli logget. Dette gjøres slik at vi kan spore opp feilen og utbedre den. Ingen informasjon som kan knyttes til deg blir lagret i forbindelse med dette.

Telefon

Telefonsystemet logger antall henvendelser tjenesten mottar samt lengden på telefonsamtalene.

E-post og kontaktskjema

E-post slettes etter tre måneder. Fordi e-postsystemet er ukryptert bør man unngå å sende sensitiv informasjon per e-post. Del aldri passordene dine med andre, selv ikke Slettmeg.no eller politiet!

Statistikk

For statistiske formål lagrer vi følgende opplysninger om hver henvendelse: Alder, kjønn og bostedsfylke til den som kontakter oss (sett at det oppgis), tidspunkt for henvendelsen og om vi ble kontaktet via telefon, e-post, kontaktskjema eller sosiale medier. For samme formål lagrer vi informasjon om hva henvendelsen angår, hvilke nettsteder som eventuelt er involvert og hvordan Slettmeg.no håndterte henvendelsen. Vi lagrer ikke informasjon som kan spores tilbake til enkeltpersoner. I likhet med e-poster blir alle henvendelser, inkludert opplysningene nevnt over, slettet etter tre måneder.