Personvern


Alle som publiserer personopplysninger på nett (det vil si opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson) må i utgangspunktet forholde seg til personopplysningsloven. Dette kan gjelde også når publiseringen skjer på en hjemmeside eller blogg. Hovedregelen er at ingen kan publisere personopplysninger uten et frivillig, informert og uttrykkelig samtykke fra den opplysningene gjelder, og at de opplysningene som publiseres skal være korrekte og oppdaterte. Et samtykke kan trekkes tilbake når som helst.

Dersom det publiseres personopplysninger utelukkende for “kunstneriske, litterære eller journalistiske, herunder opinionsdannende, formål” gjelder ikke regelen om samtykke. Det er også verdt å merke seg at personopplysningsloven ikke gjelder behandlig av personopplysninger som den enkelte foretar for rent personlige eller andre private formål. Det ulovfestede personvern og injurielovgivningen kan imdlertid gi vern.

Lovgivning:

Se også: