Rapporter Facebook-bilder


Kontaktinformasjon:

Facebook baserer seg på kontakt via egne kontaktskjemaer rettet mot spesifikke problemer. Det er ikke mulig å kontakte Facebook via e-post eller telefon.

Facebook er verdens største nettsamfunn, med over en milliard aktive brukere på verdensbasis.

Slik rapporterer du bilder av deg som andre har publisert på Facebook.

For å publisere bilder av andre på Facebook må man ha et frivillig, informert og uttrykkelig samtykke (med visse unntak). Dersom noen publiserer et bilde av deg uten samtykke, bør du først og fremst ta kontakt og be om å få bildet fjernet.

Dersom de ikke vil etterkomme ditt ønske kan du rapportere bildet direkte til Facebook ved å bruke dette skjemaet.

Du vil ikke bli kontaktet angående feil i innsendte skjemaer. I disse tilfellene vil rapporteringen bli avslått og det er derfor viktig at skjemaet fylles ut korrekt.

Der du blir bedt om å oppgi lenke (URL) til bildet må du åpne bildet på Facebook og kopiere teksten fra adressefeltet. Dette er vist i eksempelet under.

Når skjemaet er ferdig utfylt kan du trykke “Send”. Merk at du må rapportere hvert enkelt bilde individuelt.

 

 

 

 

 

Informasjon fra Slettmeg er hentet fra flere kilder. Slettmeg vurderer informasjon før publisering, men Slettmeg kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.