Slik kan du skjule treff fra Google


Kontaktinformasjon:

Det er ikke mulig å kontakte Google direkte. Google har et kontor i Norge, men de retter seg mot salg av annonsetjenester og kan ikke hjelpe med brukerstøttespørsmål.

Du kan benytte deg av "retten til å bli glemt" for å få skjult søketreff.

Søknadssiden finner du her: https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf&hl=no

Du trenger ingen Google-konto for å sende inn en søknad. Du er imidlertid nødt til å legge ved et bilde eller en scanning av legitimasjon eller et dokument som bekrefter identiteten din.

Google har blant annet følgende å si om dokumentasjonen du kan bruke:

Du kan dekke til deler av dokumentet (f.eks. personnummeret) så lenge resten av informasjonen identifiserer deg. Du kan også dekke til bildet, med mindre du ber om å få fjernet sider som har bilder av deg. Google bruker denne informasjonen utelukkende til å dokumentere at forespørselen virkelig kommer fra deg, og kopien av informasjonen slettes innen en måned etter at forespørselen om fjerning er ferdigbehandlet – forutsatt at loven ikke krever noe annet.

Slik går du frem

Steg 1

Velg land hvis lovverk gjelder for forespørselen din, og fyll inn informasjonen under seksjonen “INFORMASJONEN DIN”. I Fornavn og Etternavn må du skrive inn ditt eget for- og etternavn. I E-postadresse for kontakt må du skrive en gyldig e-postadresse som kan brukes for å kontakte deg. I valgalternativene under Jeg opptrer på vegne av velger du Meg selv dersom du søker på egenhånd.

Steg 2

Gå videre til seksjonen for søkeresultatene du vil ha fjernet. I feltet Navn brukt i søket må du skrive inn navnet ditt slik det brukes i søket.

I Årsak til fjerning skriver du inn

  1. Hvordan siden er knyttet til personen forespørselen gjelder, f.eks.: “Denne siden handler om meg fordi a, b og c.
  2. Hvorfor innholdet på siden er lovstridig, unøyaktig eller utdatert, f.eks.: “Denne siden bør ikke inkluderes som et søkeresultat på grunn av x, y og z

I feltet for Nettadressen(e) du vil ha fjernet fra søkeresultatene, som er knyttet til «årsak til fjerning» ovenfor, limer du inn alle URL-linkene som forklaringen over gjelder for, én per linje.

Om du ikke vet hvordan du finner og/eller kopierer en URL-link, kan du se disse to veiledningene:
Find a URL to use for demotion or removal requests
Slik kopierer du en nettadresse (URL)

Har du flere linker som du har andre grunner til å få fjernet? Ikke noe problem, trykk på Legg til en ny gruppe under. Ett sett med grunner og URL-er regnes som en “gruppe” i denne konteksten.

Steg 3

I den siste seksjonen må du bekrefte forespørselen. Huk av i alle bekreftelsesboksene, vi anbefaler at du leser hva du faktisk bekrefter før du bekrefter det. Deretter skriver du dagens dato i Underskrevet på denne dato-feltet, og navnet ditt i Underskrift-feltet. Huk så av for at du ikke er en robot, og trykk Send inn.

Google gjør en vurdering i hvert enkelt tilfelle, og det kan være at søknaden din blir avslått. Om så skjer og du er uenig i avgjørelsen, kan du sende inn søknaden på nytt, eller ta saken videre til Datatilsynet, som fungerer som klageinstans.
Veiledning på hvordan du klager til Datatilsynet finner du her: Hvordan kan jeg klage til Datatilsynet
Etter å ha lest veiledningen, kan du trykke HER for å rapportere avvik.

Journalistisk innhold

 

Dersom du ønsker å få fjernet journalistisk innhold, vil du ofte bli henvist direkte til nettavisen som har lagt ut innholdet på nettet. Ta derfor heller kontakt med nettavisen, forklar situasjonen og be om at de sletter innholdet. Ønsker de ikke å slette det, kan du be om at de avindekserer innholdet slik at det ikke lenger er synlig i søkemotorer.

Dersom en nettavis ikke ønsker å slette innhold, kan det skyldes innholdets formål og nettavisens rett til ytringsfrihet. Loven om behandling av personopplysninger og ytringsfrihet kan da komme i konflikt. Dersom en nettavis er omfattet av medieansvarsloven, og dersom behandlingen av personopplysninger utelukkende er for journalistiske formål, vil artikkelen kunne bli unntatt personopplysningsloven. Les mer om dette på Datatilsynet sine nettsider.

Dersom man derimot mener at journalistisk innhold bryter med vær-varsom-plakaten, kan man klage saken inn til PFU. Er man usikker, kan man kontakte PFU-sekretariatet for råd.