Slik sletter du avdøde fra Twitter


Kontaktinformasjon:

Twitter har ingen generell support på telefon eller e-post. Benytt isteden fremgangsmåtene beskrevet på hjelpesidene deres.

Nettside hvor en kan opprette profil og dele meldinger på maks 280 tegn med resten av verden.

Pårørende kan be om at avdødes Twitter-kontoer slettes uten å måtte vite passordet.

Twitter har utviklet eget skjema som kan fylles ut dersom noen i nær familien har gått bort. Skjemaet finner du her.

Det er ikke stort av informasjon du trenger å fylle inn:

1. Ditt navn
2. Din e-postadresse
3. Hva slags forbindelse du har til den avdøde
4. Brukernavnet samt fult navn til den avdøde
5. Annet informasjon dersom du mener det er nødvendig

Twitter vil ta kontakt med deg på e-post og kommer mest sannsynlig til å be om noe form for bekreftelse. Dødsattest eller skifteattest er god nok dokumentasjon og kan oversendes som svar til Twitter.

 

Dersom du har flere spørsmål, kan du ta kontakt med oss her.