Slik sletter du avdøde fra Twitter


Kontaktinformasjon:

Twitter har ingen generell support på telefon eller e-post. Benytt isteden fremgangsmåtene beskrevet på hjelpesidene deres.

Nettside hvor en kan opprette profil og dele meldinger på maks 280 tegn med resten av verden.

Pårørende kan be om at avdødes Twitter-kontoer slettes uten å måtte vite passordet.

For å slette avdøde fra Twitter må man ta kontakt med Twitters brukerstøtte. Slik går du frem for å gjøre det:

  1. Gå til https://support.twitter.com/forms/privacy
  2. I listevalget, velg I want to request the deactivation of a deceased or incapacitated user’s account.
  3. Ved spørsmålet Reporting the account of, velg A deceased Twitter user, slik vist i dette eksempelet.
    twitter_avdod1
  4. Fyll så inn Twitter-brukernavnet (uten ‘@’) og fullt navn til den avdøde.
  5. Fyll så til slutt inn ditt forhold til avdøde, ditt eget fulle navn, og e-postadressen din. Twitter vil så kontakte deg på e-post med videre instruksjoner. Det er derfor veldig viktig at e-postadressen du oppgir er korrekt og fungerer, om ikke vil du ikke bli kontaktet av Twitter.
  6. Følg anvisningene til Twitter, og kontakt oss dersom du har spørsmål angående instruksjonene deres.