Slik sletter du deg fra Skype


For å få vekk en Skype-konto, må den tilhørende Microsoft-kontoen slettes.

Skype-kontoer er nå knyttet sammen med Microsoft-kontoer

Se vår veiledning for sletting av Microsoft-konto.

Informasjon fra Slettmeg er hentet fra flere kilder. Slettmeg vurderer informasjon før publisering, men Slettmeg kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.