Anmeldelse av datakriminalitet


Skjema for anmeldelse av datakriminalitet

Anmeldelse av datakriminalitet er svært viktig for bekjempelse. Kriminaliteten rammer mange forskjellige typer ofre på mange forskjellige steder og på forskjellige tider. Det kan være avgjørende for oppklaringen av en sak å kunne se sammenhengen mellom hendelser og gjerningspersoner. Kripos anbefaler alle å anmelde både kriminalitet og forsøk på kriminalitet.

Anmeldelse av datakriminalitet

Signerte anmeldelser kan sendes elektronisk til e-postmottaket til lokalt politidistrikt. En oversikt over disse finnes her:

https://www.politi.no/kontakt_oss/kontakt_ditt_politidistrikt/

En anmeldelse bør inneholde en beskrivelse av hva som har skjedd og når. Selv om det kan være utfordrende å beskrive hva slags datakriminalitet man er utsatt for, er det svært nyttig om anmeldelsen inkluderer nøkkelord som tjenestenekt, ddos, kryptering, utpressing, virus, trojaner og datainnbrudd. Dette gjør det enklere å koble inn de relevante fagmiljøene i etterforskningen.

Hva slags informasjon som er nødvendig for å oppklare datakriminalitet varierer, men svært ofte er logger for aktivitet på nettverk og datamaskiner sentralt. Å ha denne informasjonen tilgjengelig for etterforskningen er derfor svært viktig.

Last ned skjema “Forenklet anmeldelse – datakriminalitet”:

Typer datakriminalitet

Skadeverk på datamaskiner

  • Løsepengevirus (filer blir kryptert med krav om betaling)
  • Tjenestenektangrep, DDOS (store mengder datatrafikk som prøver å gjøre nettsider utilgjengelige for vanlige brukere)

Bedragerier

  • Nettbankbedragerier
  • Forsøk på å urettmessig få tak i informasjon (phishing)

Innbrudd i datasystemer

  • Gjetting av passord
  • Utnyttelse av sårbarheter i programvare
  • Infiserte vedlegg i e-post

Kilde:

Politiet – KRIPOS