Slett deg fra WordPress.com


Wordpress.com er ei teneste som let brukarar opprette ein nettstad der ein kan publisere det ein sjølv måtte ønska.

En WordPress-konto kan slettes, men du kan også kun slette bloggene du har opprettet hvis dette er det du ønsker. Hvordan dette gjøres kan du lese mer om i WordPress’ hjelpesenter: http://en.support.wordpress.com/settings/delete-blog/

Dersom du ønsker å stenge kontoen din permanent, må du først og fremst være logget inn på brukeren du ønsker å slette.

  1. Gå til “Account Settings“.
  2. Nederst på denne siden finner du “Close your account permanently” Trykk på knappen eller følg denne lenken.
  3. Du vil bli tatt til en oversikt over hvilke blogger du eier og opplyst om at disse vil bli slettet permanent.
  4. Nederst på denne siden er det en knapp som sier “Close Account”. Trykk på denne.
  5. Du vil bli servert alternativer til å slette kontoen din. Her velger du bare “Continue” for å fortsette å slette kontoen.
  6. Til slutt vil du bli spurt om å skrive inn kontoens brukernavn for å slette kontoen. Når du har skrevet inn navnet riktig, vil knappen med “Close your account” på, bli rød. Trykk på denne.

Når du har slettet kontoen din vil du bli møtt av bildet under. Kontoen er nå slettet og du trenger ikke å foreta deg noe videre.

 

For å se WordPress.com sin egen veiledning på hvordan dette gjøres, se her: https://wordpress.com/support/close-account/