Slik sletter du avdøde fra Instagram


Kontaktinformasjon:

På samme måte som med Facebook er det ikke mulig å kontakte Instagram direkte via e-post eller telefon. Kontakt må skje gjennom et av mange skjemaer som finnes på hjelpesidene - http://help.instagram.com.

For å beskytte personvernet på Instagram kan de ikke gi ut innloggingsinformasjon til en konto tilhørende en avdød. Men, når det blir gitt nødvendig dokumentasjon kan de slette den avdødes konto fra Instagram. For å gjøre dette er man avhengig av å dokumentere bortgangen. Dette gjøres ved å skanne en kopi eller ta et bilde av enten dødsattest eller skifteattest til personen.  Denne laster man så opp i et skjema sammen med litt annen informasjon som man finner her:

https://help.instagram.com/contact/1474899482730688

 

 

Informasjon fra Slettmeg er hentet fra flere kilder. Slettmeg vurderer informasjon før publisering, men Slettmeg kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.