Anmeldelse av datakriminalitet

18. januar 2017

Anmeldelse av datakriminalitet er svært viktig for bekjempelse. Kriminaliteten rammer mange forskjellige typer ofre på mange forskjellige steder og på forskjellige tider. Det kan være avgjørende for oppklaringen av en sak å kunne se sammenhengen mellom hendelser og gjerningspersoner. Kripos anbefaler alle å anmelde både kriminalitet og forsøk på kriminalitet. Anmeldelse av datakriminalitet Signerte anmeldelser […]

Les hele artikkelen