Slik sletter du avdøde fra Digipost


04004

Kontaktinformasjon:

For informasjon om sletting av avdøde kontoer, klikk her.

Digipost er et digitalt postsystem utviklet av Posten Norge AS.

Ved dødsfall vil brukerens Digipost-konto slettes innen tre måneder etter at Digipost mottok skriftlig melding om dødsfallet, meldt gjennom en dødsattest.

Pårørende eller andre som kan forplikte brukeren, må kontakte Digipost for å få tilgang til Brukerens Digipostkonto innen sletting. For å få tilgang til avdødes Digipost-konto må Digipost ha mottatt dødsattest og skifteattest fra tingretten. Disse må sendes til:

Posten Norge AS
Digipost
Biskop Gunnerus’ gate 14A
0001 Oslo

Informasjon fra Slettmeg er hentet fra flere kilder. Slettmeg vurderer informasjon før publisering, men Slettmeg kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.