Ytringsfrihet


Å publisere og videreformidle tekst, film eller bilde på Internett er som hovedregel beskyttet av ytringsfriheten, også i tilfeller der det som publiseres oppleves som provoserende eller støtende.

Ytringsfrihet innebærer imidlertid ikke at det er lov å «si alt på Internett». Ytringsfriheten er for eksempel begrenset når den svekker en annens personvern eller når den fremstår truende, rasistisk, ærekrenkende eller pornografisk. Dessuten begrenses ytringsfriheten av immatrielle eneretter og regler om markedsføring. Begrensningen kan både ramme den som fremsetter den primære ytringen og videreformidleren.

Lovgivning: