Slik sletter du en profil fra Hemmelig.com


Kontaktinformasjon:

For å kontakte Hemmelig.com, må man gå gjennom selskapet bak, Datingfactory.

Slik går du frem for å slette deg fra nettsamfunnet Hemmelig.com

Steg 1

Gå til hemmelig.com, dersom du ikke allerede er innlogget må du logge inn først.

Steg 2

Velg Profil i menylinjen.

Steg 3

Velg Kontodetaljer i undermenyen for profil.

Steg 4

Før du sletter sjekk at du ikke har aktive medlemskap ved å åpne opp Kanseller medlemskap

Steg 5

Dersom du står oppført med medlemskap så må disse avsluttes. Hvis det står “ingen aktive avtaler” så er ting greit.

 

Steg 6

Velg Fjern konto.

Steg 7

Skriv inn passordet ditt i passord-feltet for å bekrefte ditt eierskap av brukerkontoen du sletter. Oppgi en årsak for slettingen, her kan du skrive hva du vil. Klikk deretter på Slett profil.
Ikke klikk på “Suspender”, selv om denne knappen er farget.