Slik sletter du avdøde fra LinkedIn


Her er LinkedIn sine egne rutiner for hvordan man sletter avdøde brukerkontoer.

  1. Klikk her for å gå til skjemaet for sletting.
  2. Fyll så ut alle de obligatoriske feltene (*) så godt som mulig.
  3. Når du har fylt ut skjemaet vil du få bekreftelse på epostadressen som du har oppgitt.

 

Informasjon fra Slettmeg er hentet fra flere kilder. Slettmeg vurderer informasjon før publisering, men Slettmeg kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.