Slik sletter du en avdød Google-konto


Her er Google sine egne rutiner for hvordan man sletter kontoen til en som har avgått med døden. Denne fremgangsmåten gjelder også for YouTube, Gmail og andre Google-tjenester.

  1. Klikk her for å sende en sletteforespørsel til Google.
  2. Fyll så ut alle de obligatoriske feltene (*) så godt som mulig.
  3. Når du har fylt ut skjemaet vil du få bekreftelse på epostadressen som du har oppgitt.