Lover og rettigheter

Her finner du oversikt over lover og rettigheter som gjelder ved publisering på nett, både hva du har lov til å publisere og hva du kan kreve at skal slettes.

 • barnebilder

  Bilete av barna på nett

  Det er ikkje lov å legge ut bilete av vaksne utan samtykke. Kva så med bilete av barn? Kan foreldre publisere det dei vil?

 • jente-med-kamera

  Bilder på nett

  Selv om Internett har gjort det mulig å dele bilder med hele verden ved hjelp av få tastetrykk, er det fortsatt regler for hva som er lov å publisere.

 • privacy-markert

  Personvern

  Personvern handler om retten til selv å kontrollere når, hvordan og hvor mye informasjon om egen person som spres til andre.

 • dommer

  Relevante dommer/avgjørelser

  Det finnes ikke mye praksis for lovbrudd begått på Internett, men noen av de mest relevante dommene og nemndavgjørelsene har vi samlet her.

 • tastatur-og-haandjern

  Straffbart på internett

  På nettet gjelder de samme lover og regler som ellers i samfunnet. Her følger en oversiktig over hva som typisk er straffbart.

 • Mann med ropert

  Ytringsfrihet

  Ytringsfrihet er friheten til å formidle og motta tanker, meninger eller informasjon, og regnes som helt nødvendig i et demokratisk samfunn.

Samarbeidspartnere